About

Hej på er! Jag är en 25-årig tjej med fitness, träning & hälsa som största intresse. Jag är från, och bosatt i Göteborg. Utbildad PT, kostrådgivare och driver ett eget företag sedan våren 2016. Att inspirera till ett hälsosammare liv med en aktiv livsstil, träning och rätt kosthållning är något jag brinner för och jag bara älskar denna livsstilen. Hösten 2016 kastades jag in i restaurangbranschen och har nu blivit delägare i Boost your body, ett nytt hälsohak nere i Saluhallen i Göteborg, där jag kommer inspirera er att äta hälsosamt och rätt. Så spännande! Träning är ett av mina största intressen och jag spenderar själv mycket tid på gymmet och i köket. Jag började min egen resa för 4 år sedan och har under denna tiden lärt mig mycket om min kropp och jag bara älskar att utvecklas och ständigt ta mig mot nya mål. Idag lever jag ett hälsosamt liv, med en balans mellan träning, kost, vänner, familj och annat som erbjuds i livet. Och det är det jag står för och vill dela med mig av till er! Så här kommer ni att få läsa om mitt liv, kost och träning. Samt hitta information om vad jag kan erbjuda just dig för att nå dina mål, och även kontakta mig för PT och kostrådgivning! Både för privat och företagskunder! Tack för att just DU följer mig, Love, Therese
Hi! I am a 23 year old girl with fitness, workouts and health as main interest. I'm from, and lives in Gothenburg. International licensed personal trainer, nutritionist and have my own company since spring 2016. I want to inspire a healthier life with an active lifestyle, workouts and a better nutrition is something I am passionate about and I just love this lifestyle. In autumn 2016 I was thrown into the restaurant business and has now become a partner in Boost Your Body, a new healthy food place down in the Market Hall in Gothenburg, where I will inspire you to eat healthy and right. So exciting! Training is one of my main interests and I spend a lot of time in the gym and in the kitchen. I started my own journey 4 years ago and during this time, I've learned a lot about my body and I just love to develop and constantly take me to new goals. Today I live a healthy life, with a balance between exercise, diet, friends, family and other things that are offered in life. And that is what I stand for and want to share with you! How will you be able to read about my life, diet and exercise. And to find information about what I can offer you to reach your goals, and even contact me for PT and nutrition advice! Both private and business customers! Thanks for following, Love, Therese